FORGOT YOUR DETAILS?

Restauracija stare tekije

Thursday, 13 February 2014 by

Zbog dotrajalosti i opasnosti od urušavanja Fidan Tours je počeo sa projektom restauracije glavnog objekta tekije. Radovi su u toku i predviđa se da će radovi trajati do mjeseca Marta 2014. kada se očekuje početak turističke sezone. Popravke obuhvataju: popravka krova, zamjena dotrajalih greda, podova i plafona, restauracija prozora i vrata, te obnova kompletne fasade

TOP